NTI Gymnasiet – för dig som älskar tech och innovation

Publicerad 2 november 2022

Bygg din framtid på NTI-gymnasiet

NTI Gymnasiet består av 29 gymnasieskolor från Malmö i söder till Luleå i norr. Här finner du utbildningar inom tech, science, business och design fördelade på 7 program och 12 inriktningar.

När du väljer ditt framtida gymnasieprogram skall det vara för att du brinner för just den inriktningen men du bör också tänka framåt. Världen står ständigt inför nya utmaningar där teknik, utveckling och innovation spelar en allt större roll i våra samhällen. Arbetsmarknadens efterfrågan på kunskap inom dessa områden är redan idag större än tillgången av kunnig personal.

Mindre skolor för mer lärande

NTI gymnasierna är små skolor för att varje elev skall få chansen till att lära sig efter sina egna förutsättningar. Efter att du har valt ditt program får du möjligheten till att skräddarsy din inriktning och välja just det fördjupingsområde som intresserar dig mest. Skolorna erbjuder yrkesförberedande program för dig som känner att du vill komma ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet, eller studieförberedande program för dig som vill plugga vidare på högskolan eller universitet..

7 program, 12 inriktningar, obegränsade möjligheter!

TE: Informationsteknik / Teknikprogrammet

TE: Teknikvetenskap / Teknikprogrammet

TE: Produktutveckling / Teknikprogrammet

SE: Samhälle & Media / Samhällsvetenskapsprogrammet

NA: Naturvetenskap / Naturvetenskapsprogrammet

NA: Natur & Samhälle / Naturvetenskapsprogrammet

EE: IT & Nätverk / El- och energiprogrammet

ES: Design & Media / Estetiska programmet

ES: Musik / Estetiska programmet

EK: Ekonomi / Ekonomiprogrammet

EK: Juridik / Ekonomiprogrammet

FS: Handel / Försäljnings- och serviceprogrammet

Specialprogram

NTI IB: International Baccalaureate

NTI Gymnasieingenjör / Tekniskt fjärde år

Den digitala skolan

NTI-gymnasiet vill vara vägledande i användandet av IT som pedagogiskt verktyg för att utveckla lärprocesser, samarbete och kommunikation. För skolans lärare är datorn lika självklar som papper och penna och man arbetar med digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.

Med hjälp av IT utvecklar du din förmåga att samarbeta, din kreativitet, innovation och ditt nätverkande. Dessa förmågor kommer vara helt grundläggande för framtidens organisationer och yrkesroller.

På väg mot framtidens kunskapsplattform

På NTI-gymnasiet vill man vara ett föredöme i svensk skolutveckling och satsar på att i framtiden ha en gemensam nationell webbaserad och delvis öppen kunskapsplattform för att kunna publicera, kommunicera och samarbeta kring viktiga frågor. Här kommer man att kommunicera pedagogik och lärande så att alla kan ta del av den kunskap som finns och föds på NTI-gymnasiet!